สลิประบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำ [Direct Payment] สพป.ลำปาง เขต 3

ก.ย.ศ. -
ข้าราชการ -
ลูกจ้างประจำ -
สมาชิกทั้งหมด -

 ยินดีต้อนรับ:

สลิประบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำ [Direct Payment]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3